Ook dit jaar geen grachtenparade in Alkmaar!

Ook dit jaar geen grachtenparade in Alkmaar!

Ook dit jaar kan de Alkmaar Pride met traditionele botenparade door de grachten van Alkmaar helaas niet doorgaan. Op dit moment zijn er nog teveel onzekerheden rondom de ontwikkelingen van het coronavirus en de maatregelen van de overheid.

Ondanks de beperkingen willen wij ook dit jaar het evenement niet ongezien voorbij laten gaan. Juist in deze tijden is het belangrijk om zichtbaar te zijn en te laten zien dat iedereen er toe doet. We hebben elkaar nodig. De organisatie is druk bezig met een alternatief in de vorm van een alternatief evenement. Zodra hierover meer bekend is zullen wij u informeren via onze website: www.alkmaarpride.nl en onze social media kanalen.
Naast een alternatief evenement zullen wij net als voorgaande jaren andere activiteiten organiseren, voor zover de omstandigheden dit toelaten. Dit betreft o.a. een activiteit voor (roze) ouderen, een sportactiviteit en een roze wandeling. Houd hiervoor de agenda op onze website en de berichten op onze
Facebookpagina in de gaten.

Wij hopen dat wij in 2022 weer een Pride kunnen organiseren zoals vanouds: een kleurrijke botentocht met aansluitend een feest.

Blijf gezond en wees lief voor jezelf en elkaar: Happy Pride!

Foto van Marco Schilpp