Ik moet u iets vertellen (Brecht Hermans)

Ik moet u iets vertellen (Brecht Hermans)

1 seconde heb je nodig voor die ene zin: ‘Ik ben gay’. Maar uit de kast komen, is geen momentopname – het is een proces. Dat bewijst Brecht Hermans met zijn eigen coming-out story: een grappig, kwetsbaar en muzikaal verhaal met een tijdspanne van 20 jaar, samengebald tot 30 minuten theater.

De coming-out story: is te zien 26 en 27 mei tijdens Alkmaar Pride in het Karavaan Festival in Alkmaar.
Zie de website voor de tijden wanneer de voorstelling gehouden wordt. 
De kaarten voor €5,00

 

Brecht Hermans maakt vaak theater met bijzondere doelgroepen, waarbij hij anderen vraagt zichzelf op het podium te laten zien. ‘Ik moet u iets vertellen’ is de eerste solo-voorstelling waarin Brecht zijn eigen verhaal deelt en zichzelf zo herinnert aan hoe kwetsbaar je op het podium kan en mag zijn. 

 

De Antilliaans-Nederlandse theatermaker Nina-Elisa Euson regisseert. Zij zal Brechts verhaal van alle kanten onder de loep nemen en monteren tot een sterk stuk muziektheater. 

 

Brecht Hermans is een Belgische theatermaker, wonend in Rotterdam. Hij studeerde Theaterwetenschappen in Gent en Utrecht en Podiumtechnieken in Brussel. In België maakte en speelde hij bij de collectieven Oortocht, De Constanten en De Stokerij, en de afgelopen vijf jaar werkte hij voor het inclusieve Theater Babel Rotterdam. Zijn voorstelling ‘De Karamazovs’ speelde op het Amsterdam Fringe Festival en won de Spirit of the Fringe award in Parijs. 

 

Nina-Elisa Euson studeerde in 2020 af aan de Toneelacademie Maastricht, na een opleiding Psychologie. Ze speelde bij Wij zijn Dox, Wunderbaum en Studio Figur, en schreef en regisseerde ‘Gouden Bergen’ voor het Amsterdam Fringe Festival 2021.

1 second is all you need for that one sentence: ‘I’m gay’. But coming out of the closet is not a moment in time – it is a process. That’s what Brecht Hermans proves with his own coming-out story: a funny, vulnerable and musical story with a time span of 20 years, compressed into 30 minutes of theater.

 

Brecht Hermans often makes inclusive theater performances in which he asks his fellow actors to show themselves on stage. Let the world know is the first solo performance in which Brecht shares his own story and reminds himself of how vulnerable you can be on stage. 

 

The Antillean-Dutch theater maker Nina-Elisa Euson directs. She will take a close look at Brecht’s story from all sides and edit it into a strong piece of musical theater. 

 

Brecht Hermans is a Belgian theater maker living in Rotterdam. He studied Theater sciences in Ghent and Utrecht and Stage Technician in Brussels. In Belgium he created and performed with the collectives Oortocht, De Constanten and De Stokerij, and the last five years he worked for the inclusive company Theater Babel Rotterdam. His performance ‘The Karamazovs’ premiered at Amsterdam Fringe Festival and won the Spirit of the Fringe award in Paris. 

 

Nina-Elisa Euson graduated from Toneelacademie Maastricht in 2020, after a study Psychology. She played at We are Dox, Wunderbaum and Studio Figur, and wrote and directed ‘Gouden Bergen’ at the Amsterdam Fringe Festival 2021