Archief

De bijeenkomst voor schippers en deelnemers zal plaatsvinden op vrijdagavond 10 mei 2024 in de Wijkboederij Vondelstraat 31 te Alkmaar vanaf 19.30 uur. Deze bijeenkomst is verplicht voor minimaal één deelnemer van iedere boot, voorkeur gaat uit naar dat de schipper van de boot ook…

PrideWalk Alkmaar 2024. Bonte optocht om middels vlaggen en borden te laten zien dat de LHBTIQ dat we er zijn en er mogen zijn. Middels muziek en een kleurrijk gezelschap lopen we van het Stadhuis, via de Langestraat, de Mient, Waagplein, Marktstraat, gedempte Nieuwesloot komen…

Infomarkt met verenigingen, organisaties die betrokkenheid hebben met de LHBTIQ gemeenschap. Sportactiviteiten, die voor iedereen toegankelijk zijn, kom lekker kijken en meedoen. Tijdens de Infomarkt en sportactiviteiten zal er muziek zijn en kunnen toeschouwers, deelnemers gebruikmaken van de faciliteiten van Stadsstrand De Kade