Inschrijving grachtenparade 2020

De grachtenparade vindt dit jaar plaats op zaterdag 30 mei 2020. Deelname aan de grachtenparade is alleen mogelijk door middel van aanmelding bij de organisatie van Alkmaar Pride. Deelnemers die zich aanmelden met een boot krijgen direct een inschrijfnummer toegewezen.

Aanmelden zonder boot is niet mogelijk!

Indien u niet over een boot beschikt kunt u terecht bij diverse bootverhuurders. Zie onderstaande links:

Alkmaarse bootjes verhuur: 

www.alkmaarsebootjesverhuur.nl
De Kraak: 

www.dekraak.nl
Buiten met Buiter: 

www.buitenmetbuiter.nl
Go with the Flo’ot: 

www.bootjesverhuurbergen.nl

De deelnemende boten worden genummerd, en alleen genummerde boten worden toegelaten voor deelname aan de parade. Toezicht op naleving hiervan zal zowel door de organisatie geschieden, alsmede door de waterpolitie. Wij verzoeken u vriendelijk om de afmeting van de boot en het aantal deelnemers hieronder te vermelden. Dit in verband met de maximale toegestane afmetingen, zijnde 15 meter lang, 2,5 meter breed en 0,7 meter hoog vanaf de waterlijn met een maximaal aantal personen van 30 mensen bij deze afmeting.

Schippers meeting 15 mei 2020

De jaarlijkse briefing voor schippers en deelnemers vindt plaats op vrijdag 15 mei 2020 om 20.00 uur bij De Waterkant in het Bootenhuys, Kanaaldijk 301, Alkmaar (oude pand van Rijkswaterstaat). Noteer deze datum alvast in uw agenda! U wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. U ontvangt de bootnummers (officieel deelnamebewijs), veiligheidsinstructies, informatie over de vaarroute, etc. Bij de briefing dient de schipper en één deelnemer aanwezig te zijn.

 

Inschrijfformulier

Algemene voorwaarden:
Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. Na toewijzing van een inschrijfnummer ontvangt u een factuur voor de kosten van deelneming. Na betalingen van de factuur wordt de inschrijving definitief.

Onderstaand reglement maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden:

 1. Als deelnemer/opvarende vaart u mee op eigen risico en dient u te allen tijde de instructies van de schipper op te volgen, alsmede alle aanwijzingen van de organisatie en overheidsdiensten.
 2. Schipper en inschrijvende deelnemer dient op de schippersbijeenkomst voorafgaand aan het evenement aanwezig te zijn.
 3. Tijdens de grachtenparade is het niet toegestaan om aan te meren.
 4. De huurder/schipper dient kennis te hebben van het Binnenvaart politiereglement (BPR), en zal er voor zorgen dat deze wordt nageleefd.
 5. Vervuiling van het oppervlaktewater is niet toegestaan, denk hierbij aan confetti e.d. Tevens mogen er geen versieringen achtergelaten worden. Op de aanmeerplaats  zijn afvalbakken aanwezig om uw versiering weg te gooien.
 6. Na afloop van de grachtenparade dient u zelf uw boot uit te ruimen en schoon op te leveren. Voor eventueel afval is een grote container beschikbaar, deze staat opgesteld bij de aanmeerplaats.
 7. Het is toegestaan om de boot te versieren. Decoratie dient brandveilig te zijn en deugdelijk bevestigd. De versiering mag niet hoger dan 60cm vanaf de waterlijn zijn i.v.m. de lage bruggen.
 8. Tijdens de grachtenparade is een geluidsnorm van maximaal 80 dB c toegestaan.
 9. Als huurder/schipper bent u verantwoordelijk voor de passagiers die u meeneemt aan boord.
 10. De organisatie van Alkmaar Pride is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de boot of toegebracht aan derden.
 11. Zwemmen tijdens de botenparade is wegens veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
 12. U en uw mede-opvarenden zijn zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid aan boord.
 13. Houd rekening met de weersomstandigheden. Zorg bij warmte voor voldoende drinkwater. Zorg er ten alle tijde voor dat u juiste kleding en schoeisel draagt, vooral met koud weer.
Aanvullende suggesties:
- Denk om het publiek, wees nooit aanstootgevend.
- Zorg voor 1 goedgekeurde schuimblusser van min. 6 kg en een EHBO-koffer aan boord.
- Schipper dient voor organisatie herkenbaar te zijn d.m.v. een veiligheidshesje. Roze veiligheidshesjes bestellen en uitgeven? klik hier

Het niet naleven van bovenstaand reglement kan leiden tot diskwalificatie, uitsluiting voor de volgende editie of een direct vaarverbod.

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In onze privacy statement staat vermeld hoe wij dat doen.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vind u op deze website. Wij adviseren u om deze regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.  klik hier voor ons meest actuele privacy statement

LET OP!
U ontvangt een bevestiging e-mail. Let op! Het is mogelijk dat de bevestigings-mail in de SPAM map komt van uw e-mail.