Woensdag 23 mei 2018

EMBRACE EMPOWERMENT
Jouw veiligheid begint waar jij de controle neemt 

Leer wat Roze in Blauw en Tijgertje Zelfverdediging / KravMaga voor jou kunnen betekenen! 

Datum: 23 mei 2018
Locatie:De Rekere, Drechterwaard 16, 1824 EX, Alkmaar
Organisatoren: Roze in Blauw en Tijgertje Zelfverdediging / KravMaga
Inloop: 19:00 uur
Start: 19:15 uur
Eind: 21:00 uur 

 

De 7 gouden W’s van Roze in Blauw

Tijdens dit ‘Embrace Empowerment’ evenement maak je, aan de hand van de 7 gouden W’s,o.a. kennis met Roze in Blauw (RiB), het LHBT+ netwerk van de politie. Deze groep politiemedewerkers (merendeel uit de LHBT+ gemeenschap) is het aanspreekpunt voor de LHBT-gemeenschap bij incidenten gerelateerd aan seksuele geaardheid of genderidentiteit. Denk hierbij aan discriminatie, intimidatie en soms zelfs geweld. De zogeheten‘hatecrimes’.
Soms praat het makkelijker met een politiemedewerker die weet hoe ‘het wereldje’ in elkaar zit. RiB biedt een luisterend oor, verwijst door en bemiddelt en ondersteunt hen die aangifte/melding willen doen van LHBT-gerelateerde zaken. De politiemensen van RiB moedigen slachtoffers ook aan om melding of aangifte te doen wanneer men te maken heeft gehad met een incident gerelateerd aan seksuele geaardheid of genderidentiteit.
Deze avond gaan we sameneen aantal casussen bespreken en komen we achter die 7 gouden RiBW’s: Wie, Waar, Welke wijze, Wanneer, Waarmee, Wat en Waarom. De kern van elk onderzoek!

Demonstratie LHBTI zelfverdediging

Aansluitend aan de kennismaking met Roze in Blauw geeft LHBTI sportclub Tijgertje Zelfverdediging i.s.m. de International KravMagaFederation(IKMF) een demonstratie in de zelfverdedigingsmethodiek kravmaga.
Kravmaga is gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens in dreigende situaties. Je leert bij kravmaga niet alleen om jezelf te verdedigingen, maar ook om alerter te zijn van je omgeving. De focus ligt op het voorkomen, het de-escaleren en, indien nodig, verweren, bevrijden en wegkomen.
Onder de naam R.E.A.D.Y. (ResponsiblyEmpowerAndDefendYourself) bieden Tijgertje Zelfverdediging en de IKMF een kravmaga programma die is aangepast aan de behoeften en scenario’s van LHBTI’ers, Doordat het een jong systeem is, zijn de technieken ontwikkeld om om te gaan met de hedendaagse agressie en de ‘escalatieladder’ van de maatschappij van nu.
Het doel van het R.E.A.D.Y. programma is om iedere LHBTI’er te leren hoe je kravmaga toe kan passen om zo veiliger en zelfverzekerder door het leven te gaan. Voel je daarom vrij om mee te doen tijdens de demonstratie!