Conferentie: ‘Homo hoeft geen scheldwoord te zijn!’

Datum: woensdag 29 mei 2013

Tijd: 13.30-17.00 uur.

Locatie: Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

 

 

13.00uur: Ontvangst met koffie, thee en fris

Welkom door dagvoorzitter Simon Broersma, voorzitter COC Noord-Holland Noord

 

13:30 uur: Opening door burgemeester Bruinooge/wethouder

 

13.35 uur: Iedereen doet mee, goed LHBT-beleid is nodig, Mirjam Hamberg, wethouder Alkmaar

 

13.45 uur: De LHBT-quiz verzorgt door COC. Wat weet u van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders?

 

14.00 uur: Discriminatie ervaringen en tolerantieklimaat in het voortgezet onderwijs Noord-Holland Noord

Femke Broeze (Art.1 NHN) onderzocht, in samenwerking met I&O Research Hoorn, de tolerantiebeleving en discriminatie-ervaringen van leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs in Noord-Holland Noord. Zij zal de belangrijkste bevindingen aan u presenteren.

Bijna 2300 leerlingen en docenten van acht verschillende scholen deden mee aan de webenquête. De resultaten laten zien dat pesten voor een grote groep aan de orde van de dag is, en geven verder inzicht in onder andere de effecten ervan, waar leerlingen wel en niet naartoe gaan met hun problemen, hoe antipestbeleid van de school wordt beleefd en wat de respondenten als sterke en zwakke punten in dat beleid.

 

De scholen die meededen, maar ook de andere scholen in NHN kunnen nu vanuit het onderzoek gaan meedoen aan projecten. Eind 2014 wordt er een vervolgmeting uitgevoerd waarbij de effecten hiervan kunnen worden getoetst.

Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op:
http://discriminee.nl/nl/nieuwsflitsen/onderzoeksrapport-enquete-vo/

 

14.15 uur: Hoe is KiVa in te zetten in het VO? Een lezing van Anniek Verhagen

Overal waar jongeren zijn komt het voor: pesten. Wat te doen? Flink straffen van de pester? Een weerbaarheidtraining voor de gepeste? De KiVa methode komt uit Finland, en wordt op dit moment veel genoemd in plannen van het kabinet om het pesten op scholen aan te pakken. Het is ontwikkeld voor het basis onderwijs, maar biedt ook zeker mogelijkheden voor het VO. KiVa ziet het tegengaan van pesten als de verantwoordelijkheid van de hele groep. Op verschillende manieren werkt de methode aan een veilig klimaat voor iedereen: training aan docenten, lessen in de klas, een computerspel en een ‘KiVa team’ dat verantwoordelijk is voor de aanpak van pestgedrag.

 

Anniek Verhagen is een ervaren trainer in het voortgezet onderwijs en KiVa trainer. Daarnaast is ze projectleider van de website www.gayandschool.nl en van de pilot ‘sociale veiligheid LHBT-jongeren op school’ in opdracht van het ministerie van OCW. Beide projecten zijn gericht op het verbeteren van het schoolklimaat voor LHBT-jongeren en personeel.

14.45 uur: Interview met jongeren

Jongeren vertellen over hun ervaringen met pesten. Hoe zijn ze ermee omgegaan? Wat heeft hen geholpen of juist niet?

 

15.00 uur: Pauze (met koffie en thee)

 

15.15-16.15         Workshops

16.15 De dagvoorzitter nodigt de woordvoerders van de workshops uit

om met 2 actiepunten verslag van hun groep te doen

 

16.30 Afsluiting door dagvoorzitter

Onder het genot van frisdrank en nootje

 

Organisatoren van de conferentie: COC Noord-Holland Noord, Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN en de gemeente Alkmaar

 

Workshop 1: Een veilige wijk voor iedereen!

Voor je eigen woning uitgescholden worden omdat je homo bent, je ramen besmeerd met hakenkruizen, de banden van je auto lek gestoken, een groep jongeren die de leden van een vluchtelingengezin opwacht met oerwoudgeluiden; zomaar een greep uit klachten die bij antidiscriminatiebureaus of politie binnen komen als het gaat over wijken. Discriminatie, pesten en overlast in de eigen woonomgeving tasten het veiligheidsgevoel van bewoners ernstig aan en de gevolgen: naast materiële schade veel psychisch leed. Iedereen moet veilig kunnen wonen, ongeacht herkomst, geaardheid, sekse, geloof etc. Hoe bereiken we dat? Wat kunt u doen bij dit soort incidenten? Hoe voorkomt u als bewoner of vanuit uw functie dat het zo ver komt?

In deze workshop voor medewerkers van gemeenten, scholen, politie, jongeren- en buurtwerk, woningbouwverenigingen en andere geïnteresseerden, willen we aan de hand van actuele incidenten en een aantal good practices, met de deelnemers de mogelijkheden op een rij zetten om samen voor een veilige wijk te zorgen.

 

Workshopleiders: Sigrun Scheve, Art.1 en Mellouki Cadat, Movisie, beiden zijn verbonden aan de GSA Natuurlijk Samen, zie: www.natuurlijksamen.org

Workshop 2: Wat doet u met uw groep?

Een praktische workshop waarin u als docent of trainer inzicht krijgt in het verloop van de groepsdynamiek in uw klas/groep. Wat kunt u doen om de groep bij te sturen, om een prettige omgangsvorm te creëren? In de workshop bespreken we elke fase van het groepsproces, en wat er in die fase mogelijk is om de groep bij te sturen. Van ontmoeten, naar regels tot afscheid nemen van elkaar.

 

Workshopleider: Anniek Verhagen, trainer op het voortgezet onderwijs en KiVa trainer. Meer info over Anniek vindt u bij haar presentatie als inleider in ons programma om 14u15.

Workshop 3: Homobeleid in mijn organisatie? Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Deze workshop is voor school- en verenigingsbestuurders, managers en lokale beleidsmakers die zich afvragen hoe ze hun organisatie veiliger en prettiger kunnen maken en negatieve uitingen zoals pesten en schelden ook echt kunnen stoppen.

Tijdens de workshop doet u de “Geen ID test” waarmee u de situatie van een school in kaart brengt. De test geeft u inzicht in zowel het inhoudelijke focus van duurzame organisatieverandering als het proces dat u zou kunnen stimuleren. De resultaten worden besproken en de workshopbegeleider geeft nadere informatie over hoe organisatieverandering tot stand komt. De kern daarvan gaat op voor elke organisatie, dus ook voor andere typen organisaties. Tijdens de discussie worden casussen ingebracht en krijgt u tal van praktische handvatten om de regie te nemen.

 

Workshopleider Peter Dankmeijer directeur van Stichting EduDivers (kenniscentrum onderwijs en seksuele diversiteit), http://www.edudivers.nl/ en heeft veel ervaring met het begeleiden van scholen, organisaties en gemeenten bij het stapsgewijs invoeren van een effectieve aanpak voor (seksuele) diversiteit.