Inschrijving grachtenparade 2019

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

De grachtenparade vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 mei 2019. Deelname aan de grachtenparade is alleen mogelijk door middel van aanmelding bij de organisatie van Alkmaar Pride. Deelnemers die zich aanmelden met een boot krijgen direct een inschrijfnummer toegewezen.

De organisatie heeft besloten dit jaar twee prijzen uit te reiken. Een prijs voor de mooiste boot van een instelling/bedrijf of organisatie en een prijs voor de mooiste boot van een particulier.

Aanmelden zonder boot is niet mogelijk!

Indien u niet over een boot beschikt kunt u terecht bij diverse bootverhuurders. Zie onderstaande link:

Alkmaarse bootjes verhuur: www.alkmaarsebootjesverhuur.nl
De Kraak: www.dekraak.nl
Buiten met Buiter: www.buitenmetbuiter.nl
Sloepverhuur Uitgeest: www.sloepverhuuruitgeest.nl/
Go with the Flo'ot: www.bootjesverhuurbergen.nl

De deelnemende boten worden genummerd, en alleen genummerde boten worden toegelaten voor deelname aan de parade. Toezicht op naleving hiervan zal zowel door de organisatie geschieden, alsmede door de waterpolitie.

Wij verzoeken u vriendelijk om de afmeting van de boot en het aantal deelnemers hieronder te vermelden. Dit in verband met de maximale toegestane afmetingen, zijnde 15 meter lang, 2,5 meter breed en 0,7 meter hoog vanaf de waterlijn met een maximaal aantal personen van 30 mensen bij deze afmeting.

Algemene voorwaarden:
Aanvragen worden op volgorde van aanmelding in behandeling genomen. Na toewijzing van een inschrijfnummer ontvangt u een factuur voor de kosten van deelneming. Na betalingen van de factuur wordt de inschrijving definitief.

Onderstaand reglement maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden:

  1. Als deelnemer/opvarende vaart u mee op eigen risico en dient u te allen tijde de instructies van de schipper op te volgen, alsmede alle aanwijzingen van de organisatie en overheidsdiensten.
  2. Tijdens de grachtenparade is het niet toegestaan om aan te meren.
  3. De huurder/schipper dient kennis te hebben van het Binnenvaart politiereglement (BPR), en zal er voor zorgen dat deze wordt nageleefd.
  4. Vervuiling van het oppervlaktewater is niet toegestaan, denk hierbij aan confetti e.d. Tevens mogen er geen versieringen achtergelaten worden. Op de aanmeerplaats  zijn afvalbakken aanwezig om uw versiering weg te gooien.
  5. Na afloop van de grachtenparade dient u zelf uw boot uit te ruimen en schoon op te leveren. Voor eventueel afval is een grote container beschikbaar, deze staat opgesteld bij de aanmeerplaats.
  6. Het is toegestaan om de boot te versieren (zie ook punt 4) en mechanische muziek ten gehore te brengen. Denk wel om het wettelijk volume. De versiering mag niet hoger dan 60cm vanaf de waterlijn zijn i.v.m. de lage bruggen.
  7. Als huurder/schipper bent u verantwoordelijk voor de passagiers die u meeneemt aan boord.
  8. De organisatie van Alkmaar Pride is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de boot of toegebracht aan derden.
  9. Zwemmen tijdens de botenparade is wegens veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
  10. U en uw mede-opvarenden zijn zelf verantwoordelijk voor uw veiligheid, denk daarom bij warmte om voldoende drinkwater aan boord te hebben, juiste kleding en schoeisel te dragen.

Het niet naleven van bovenstaand reglement kan leiden tot diskwalificatie.